Belangrijke Adressen

Ambassade van de Republiek van Namibië
Tervurenlaan 454 B1150 Brussel
Tel.: +32 2 771 1410
Fax: +32 2 771 9689
E-mail: nam.emb@brutele.be

Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika
210 Queen Wilhelmina Avenue
New Muckleneuk Pretoria – Zuid Afrika
Tel: 012-425 45 00

Belgische Ambassade in Zuid-Afrika
625 Leyds Street Muckleneuk
0002 Pretoria – Zuid Afrika
Tel: 012-344 32 01

Op veel bestemmingen in Namibië dien je bij ieder hotel je paspoort te tonen of overhandigen.
De reisleiding zal je hierover informeren. Daarnaast is het verstandig om ook een kopie voor jezelf mee te nemen op reis.
Hotels zijn wettelijk verplicht hun gasten bij het inchecken te identificeren en te registreren. Dit geldt zowel in Nederland als in het buitenland. De accommodatie verschaffer moet een aantal persoonsgegevens uit het identiteitsbewijs registreren in het nachtregister. Welke gegevens dat zijn verschilt per land.

In principe kan je voor de registratie volstaan met het tonen / kort afgeven van het identiteitsbewijs, zodat de persoonsgegevens kunnen worden overgenomen.

Een hotel kan verschillende redenen hebben om het paspoort toch in te nemen. Dit kan bij wijze van service zijn om het inchecken te bespoedigen. Maar soms gebeurt dit ook wel als borgstelling. Het is niet altijd mogelijk het innemen van het paspoort te voorkomen en een hotel zal mogelijk niet altijd meewerken wanneer je een eigen kopie overhandigd of u eventueel gebruik maakt van een fraudegevoelige hoes voor jouw paspoort.

Je paspoort moet bij terugkomst nog minimaal 6 maanden geldig dient te zijn. Het kan voorkomen dat bestemmingen van deze voorwaarden afwijken en een kortere geldigheid van het paspoort handhaven. Wij raden je aan contact op te nemen met de betreffende ambassade/consulaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

Reizen met kinderen (zie ook kopje Welke documenten hebben reizigers nodig?)
Alle kinderen dienen, ongeacht de leeftijd, verplicht een eigen paspoort te hebben. Je bent zelf verantwoordelijk voor in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

Indien Je niet de Nederlandse nationaliteit bezit of niet woonachtig bent in Nederland, dien je tevens zelf met de betreffende ambassade/consulaat contact op te nemen om te controleren of je een visum nodig hebt. Wanneer je een tussenlanding maakt dient iemand die niet-Nederlandse nationaliteit bezit bij de desbetreffende ambassade/consulaat van het land wáár de tussenlanding wordt gemaakt te controleren of een visum nodig is. Zo nodig dient je dit persoonlijk te regelen.


Fotokopie van jouw paspoort (in geval van verlies of diefstal)

· Telefoonnummer alarmcentrale

· Telefoonnummer van jouw bank/creditcardinstelling om bij verlies/diefstal je bankpas/creditcard te kunnen blokkeren

· Kopie van de polis van jouw reisverzekering

· Kopie van je medisch paspoort (evt. aangevuld met de Latijnse benamingen van jouw medicijnen)

· Geld, bankpas en evt. creditcard

· Vergeet je pincode niet, ook niet van creditcard!

Belangrijke wijziging van de regelgeving met betrekking tot het reizen met minderjarige kinderen naar Namibië:

Het Namibische Ministerie van Binnenlandse Zaken (ofwel het Department of Home Affairs) heeft besloten om de “Namibian Immigration Law” aan te passen. Deze nieuwe regelgeving heeft gevolgen voor het reizen met minderjarige kinderen voor alle reizen naar Namibië met vertrek vanaf 1 juni 2015. De regels gelden voor zowel reizen in en naar Namibië als voor een transit in Namibië.

Welke documenten hebben reizigers nodig?

1. Ouders die met hun kind(eren) reizen:
Ouders die met kinderen reizen (jonger dan 18 jaar, of 18 jaar worden tijdens de reis) dienen naast hun paspoorten en tickets ook een origineel geboorteakte (of een gecertificeerde kopie van het origineel) van het reizende kind(eren) te kunnen tonen.

2. Alleenstaande ouders die met een kind reizen:

 

 • Een gecertificeerde kopie van de volledige geboorteakte;
 • Een officieel document waarin staat dat de ouder de wettelijke voogdij heeft over het betreffende kind, of;
 • Indien van toepassing, een overlijdensakte van de andere ouder die geregistreerd staat als ouder van het betreffende kind op de geboorteakte.
 • Voor kinderen van gescheiden ouders moet de reizende ouder schriftelijke toestemming krijgen van de andere ouder om met de kinderen te reizen. Dit formulier moet ondertekend worden door de persoon die toestemming geeft. Vervolgens moet de handtekening bij het gemeentekantoor of notaris worden gelegaliseerd. De persoon die toestemming geeft moet daarbij aanwezig zijn.3. Een volwassene, die met een kind reist waarvan hij/zij niet de biologische ouder is:
  • Een gecertificeerde kopie van de volledige geboorteakte;
  • Een verklaring van de ouders of wettelijke voogd van het kind waaruit blijkt dat er toestemming is om te reizen met het betreffende kind.
   Let op: dit formulier moet ondertekend worden door de persoon die toestemming geeft. Vervolgens moet de handtekening bij het gemeentekantoor of notaris worden gelegaliseerd. De persoon die toestemming geeft moet daarbij aanwezig zijn.
  • Kopieën van de identiteitsdocumenten van de ouder of wettelijke voogd van het kind en;
  • De contactgegevens van de ouders of wettelijke voogd van het kind.

  Raadpleegt u met betrekking tot de samenstelling van uw gezinssituatie / reisgezelschap de betreffende autoriteiten zoals de ambassade Namibië of uw gemeente voor de meest actuele informatie.

  Let op
  Als de namen op de volledige geboorteakte overeenkomen met de namen op het paspoort, maakt het niet uit in welke taal de geboorteakte is. De volledige geboorteakte is er om er zeker van te zijn dat het kind reist met de juiste ouders of wettelijke voogd. Mocht het kind niet met beide ouders reizen, of met iemand anders mee zijn, dan moeten de juiste papieren meegenomen worden (zie hierboven). Deze papieren moeten wel in het Engels zijn.