Botswana kent een groot aantal etnische groepen, zoals de Tswana, Kalanga, Basarwa en Kgalagadi. Binnen die etnische groepen bestaan er vaak nog een aantal verschillende stammen. Dit kan wel eens verwarring veroorzaken bij bezoekers, maar in Botswana doet men daar niet moeilijk over.

Er leven ongeveer 2,3 miljoen mensen in Botswana, van wie het merendeel tot de Tswana behoort. Het land kent twee officiele talen: Engels, dat als een lingua franca wordt gebruikt, en Tswana, een Bantoetaal die door de meerderheid van de bevolking gesproken wordt. Daarnaast zijn er nog verschillende talen die door specifieke groepen of stammen gesproken worden, zoals Kalanga en Kgalagadi.

De populairste religie in Botswana is het christendom, dat voor tachtig procent van de bevolking het geloof is. Ongeveer vier procent van de bevolking zegt aanhanger te zijn van het Badimo, een inheemse religie van Botswana. Badimo is een onderdeel van de culturele identiteit van veel Botswanezen. Een groot deel van de bevolking neemt deel aan tradities die hun oorsprong vinden in deze religie, ook wanneer zij zich identificeren als christenen.

Muziek speelt een belangrijke rol in de cultuur van Botswana. Zowel traditionele volksmuziek en kerkkoren zijn erg populair door het hele land heen. Traditionele muziek van de Tswana maakt over het algemeen veel gebruik van zang en snaarinstrumenten, zoals de gitaar. De Kwasa Kwasa, een dans afgeleid van de rumba, is een van de populairste dansen in Botswana.